Rødt nivå

Kommuneoverlegen i Asker kommune har anbefalt smitteverntiltak på rødt nivå for de videregående skolene. Dette innebærer blant annet minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Ulike kohorter skal holde minimum to meter avstand.

På Holmen videregående skole skal hver klasse kun oppholde seg i klasserommet eller på kohortens tildelte av fellesområder.

Rødt nivå ref FHI:

  • Ingen syke skal møte på skolen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele elever i mindre grupper
  • Minst 1 meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Se også:  https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/ungdomsskole-vgo/

Elever som har mulighet oppfordres til å gå eller sykle til skolen.

Til toppen