Elevundersøkelsen gjennomføres uke 49-50

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen gjennomføres på Holmen skole i uke 49 og 50 for elever på 10. trinn og alle på videregående. For mer informasjon om elevundersøkelsen se Informasjon på Udir.no

Til toppen