Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Elevundersøkelsen gjennomføres på Holmen skole i uke 49 og 50 for elever på 10. trinn og alle på videregående. For mer informasjon om elevundersøkelsen se Informasjon på Udir.no

Husk å søke om stipend

Alle elever i videregående skole har rett til utstyrsstipend fra Lånekassen. Men du må søke for å få penger. Fristen for å søke er 15. november.

Se mer informasjon på Lånekassen

Betalingskort i kantinen

Det er mulig å bruke elevkortet som betalingskort i kantinen. Ta kontakt med skolen for mer informasjon. 

Aktuelt

Kalender

Til toppen